Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Begeleiding en zorg

Home > Begeleiding en zorg

Zorg voor leerlingen is een begrip op het Alfrink College. Al sinds vele jaren dragen we dit op vele manieren uit.

Wij geven graag, binnen onze mogelijkheden, begeleiding aan leerlingen met kleine of grote problemen die meer op het  persoonlijke vlak liggen. Zorg voor elkaar, dus ook voor onze leerlingen, komt als vanzelf voort uit onze identiteit.

Daarnaast dient het geven van aandacht en zorg aan leerlingen een meer praktisch doel. Leerlingen presteren beter als ze goed in hun vel zitten.Bij de begeleiding heeft de mentor een belangrijke taak. De mentor volgt de studieprestaties en het welbevinden van de leerling en heeft contact met de ouders. In de mentorles besteedt de mentor aandacht aan allerlei vragen, de sfeer in de klas en het leren studeren. Als er problemen zijn, krijgt de mentor dat via collega’s of de jaarcoördinator te horen. Wanneer dat nodig is, neemt de mentor contact op met  de ouders. Andersom willen de mentoren zo snel mogelijk door de ouders geïnformeerd worden, als er iets aan de hand is. In de bovenbouw worden vooral de leerlingen zelf aangesproken.