Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Counseling

Home > Begeleiding en zorg > Counseling

Soms doen zich situaties voor waardoor een leerling zich moeilijk op schoolwerk kan concentreren. Een leerling kan gepest worden,  gebukt gaan onder de problemen van zijn of haar ouders of last hebben van angsten, verdriet of verwarring. Gevolg is vaak dat een leerling zich niet gelukkig voelt op school en dat de schoolresultaten achteruit gaan. Als het de leerling niet lukt om zelf een oplossing te vinden, eventueel met hulp van thuis, vrienden of de mentor, dan kan de mentor een doorverwijzing verzorgen naar de zorgcoördinator van het Alfrink College. Samen met de leerling en ouders wordt een hulpvraag geformuleerd, zodat de zorgcoördinator goed kan bepalen welke hulp geschikt is, die van de counselor of die van de schoolmaatschappelijk werker.

De counselors en de schoolmaatschappelijk werker begeleiden leerlingen met problemen die niet direct met leren te maken hebben, maar meer liggen in de psychische, sociaal-emotionele of relationele sfeer. Zij praten met de leerling en zoeken naar een oplossing. Soms zijn een paar gesprekken nodig om de leerling weer op weg te helpen. Soms is er voor langere tijd hulp nodig. Een van onze counselors of de schoolmaatschappelijk werker kijkt dan samen met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) waar het beste hulp gezocht kan worden buiten school. De counselors en de schoolmaatschappelijk werker kunnen ook helpen met een doorverwijzing en overdracht naar een andere instantie.

Verschil tussen counselor en schoolmaatschappelijk werker

De zorgcoördinator bepaalt of een leerling wordt doorverwezen naar de counselor of naar de schoolmaatschappelijk werker. Leerlingen bij wie wordt ingeschat dat gesprekken op school voldoende zijn, worden over het algemeen ingedeeld bij de counselor. Soms denken we dat er problemen zijn op meerdere leefgebieden, bijvoorbeeld op school en thuis, of dat er misschien een verwijzing naar een externe instantie nodig is. In dat geval verwijzen we leerlingen naar de schoolmaatschappelijk werker.