Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Dyslexie

Home > Begeleiding en zorg > Dyslexie

Het Alfrink College heeft veel ervaring met het begeleiden van dyslectische leerlingen. Veel van deze kinderen hebben al op de basisschool een dyslexieverklaring gekregen; zij komen in hun eerste Alfrinkjaar automatisch in een hulpprogramma voor spelling en/of lezen.

Alle leerlingen worden bij aanvang van het eerste jaar gescreend op lees- en spelproblemen. Wanneer deze geconstateerd worden, komen ook deze leerlingen in het hulpprogramma.

Naast het hulpprogramma is er ondersteuning in de vorm van tijdverlenging bij toetsen en eventueel extra hulpmiddelen als een Daisyspeler, laptop of Kurzweil. Om inzichtelijk te maken van welke hulpmiddelen een individuele leerling gebruik mag maken, is er voor de dyslectische leerling de dyslexiekaart, waarop deze informatie staat.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze remedial teachers, mw. C. v.d. Nat en mw. S.T.M. van der Helm. U kunt hen ook via e-mail bereiken: rt@alfrink.nl.