Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Faalangst

Home > Begeleiding en zorg > Faalangst

Sommige leerlingen hebben last van overmatige stress bij toetsen, wat presteren in de weg staat. Voor hen zijn onze faalangstreductie-trainingen bedoeld, die de leerling helpen de stress te reduceren. Via de mentor wordt een eerste test afgenomen om een inschatting te maken of van faalangst sprake is.

Hogere leerjaren

Ook in de hogere leerjaren worden leerlingen die faalangst hebben begeleid.
Voor eindexamenleerlingen met faalangst wordt de mogelijkheid geboden om vooraf de examenzaal te bezoeken en zij krijgen in het eindexamentraject speciale aandacht.