Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Studiehulp

Home > Begeleiding en zorg > Studiehulp

Leerlingen die extra hulp nodig hebben voor bepaalde vakken, kunnen naast de directe hulp van hun vakdocent, ook gebruik maken van een uitgebreid systeem van vakgerichte hulp. Zo is er in de eerste klas in het rooster extra hulp voor Nederlands en wiskunde ingebouwd. In september starten in het eerste jaar de zogenaamde opfriscursussen. Leerlingen die met stof, aangeleerd op de basisschool, nog wat moeite hebben, worden in een aantal lessen bijgespijkerd. De extra aandacht voor rekenen wordt gegeven tijdens de rekenlessen.

Huiswerkplein

Op het zogenaamde ‘Huiswerkplein’ kunnen leerlingen niet alleen in alle rust hun huiswerk maken, maar zij kunnen er ook om hulp vragen. Het huiswerkplein is op vier middagen na schooltijd voor de onderbouwleerlingen vrij toegankelijk. Er zijn docenten en tutoren, bovenbouwleerlingen die speciaal getraind zijn om onderbouwleerlingen te helpen met het huiswerk

Alfrinkuren

In de bovenbouw zijn er de Alfrinkuren waar leerlingen met gerichte vragen verder worden geholpen. Deze vakgerichte hulp kan plaatsvinden op basis van vrijwilligheid, maar in bepaalde gevallen kan de leerling ook worden verplicht tot het volgen van een Alfrinkuur.