Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Decanaat

Home > Begeleiding en zorg > Studiehulp > Decanaat

Het decanaat heeft als doelstelling om leerlingen te begeleiden bij het keuzeproces, dat ze binnen het Alfrink College moeten doorlopen en in het vervolg hiervan, de keuze voor een vervolgopleiding. In de eerste plaats moet er een keuze gemaakt worden voor het profiel en de vakken in de vrije ruimte. Dit proces speelt zich af in de derde klas en de decanen geven in dit leerjaar informatie over vakken in de bovenbouw en de profielen. Binnen decaanlessen en persoonlijke gesprekken vindt deze begeleiding plaats.

In de bovenbouw worden leerlingen ook geholpen wanneer blijkt dat een andere keuze van vakken, of van afdeling, wenselijk is. De focus in de bovenbouw ligt echter op de keuze van een vervolgopleiding na het Alfrink College. De decanen bieden de leerlingen een programma aan, waarin ze aan tal van activiteiten kunnen deelnemen, waardoor ze een goed beeld kunnen verkrijgen van hun mogelijkheden binnen het vervolgonderwijs. De decanen, en ook de mentoren, voeren in de bovenbouw gesprekken met leerlingen met als doel te komen tot een verantwoorde keuze voor een vervolgopleiding. Mentoren houden daarbij het proces in de gaten, en de decanen zijn in staat om leerlingen informatie te geven over vervolgopleidingen, studeren en alles wat daarbij komt kijken.

Leerlingen uit 3 t/m 5havo en 3vwo worden door dhr. Keizer begeleid en Dhr. Wisgerhof is de decaan van 4 t/m 6vwo.

Verder informatie staat op DeDecaan.net