Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Mentoraat

Home > Begeleiding en zorg > Studiehulp > Mentoraat

Alle leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een mentor toegewezen. In de onderbouw gebeurt dit in klassenverband. In de bovenbouw worden mentorgroepen samengesteld van circa twintig leerlingen. De mentor helpt leerlingen met het verwerven van vaardigheden, zoals plannen tijdens mentorlessen. Daarnaast is de mentor het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) en verzorgt hij/zij (deels) de communicatie vanuit de afdeling. Onder het kopje onderwijs op deze site vindt u lijsten van mentoren.