Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Communicatie

Home > Communicatie

Hoe blijft u op de hoogte?  

Rapportage

Per schooljaar krijgt iedere leerling drie cijferrapporten. De derde en laatste rapportage bevat ook het overgangsrapport. Om onze leerlingen in de bovenbouw zo goed mogelijk aan te sturen, schrijven de mentoren bij het 1e + 2e rapport ook een woordrapport.

Tafeltjesavonden

Naar aanleiding van het eerste en tweede rapport organiseert de school tafeltjesavonden. Hiervoor kunnen ouders 7-minutengesprekken aanvragen met een aantal docenten. Voor gesprekken die meer tijd kosten kan een aparte afspraak gemaakt worden.

Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar zijn er algemene informatieavonden voor ouders van alle klassen. In de loop van het schooljaar organiseren de decanen voorlichtingsavonden. Voor de tweede klassen staat dan de determinatie havo/vwo centraal, voor klas 3 havo en 3 vwo de keuze van het profiel. Door het schooljaar heen zijn er ook ouderavonden over bijzondere onderwerpen als dyslexie, faalangst, genotmiddelen en seksuele vorming. Ook de oudervereniging organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ouders.

Wanneer?

De data staan, voor zover bekend, in de Jaaragenda. Voor andere avonden worden uitnodigingen verstuurd.