Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Magister

Home > Communicatie > Magister

Magister

U kunt als ouder/verzorger in de cijferadministratie van Magister de behaalde cijfers van uw zoon of dochter bekijken. U kunt zich hierdoor vaker op de hoogte stellen van de behaalde resultaten, waardoor u beter een vinger aan de pols kunt houden wat betreft de schoolprestaties van uw kind. U krijgt nog wel de rapporten op papier. De rapportcijfers zijn pas te zien, nadat de papieren rapporten aan de leerlingen zijn uitgedeeld.

In de cijferadministratie van uw zoon of dochter kunt u ook zien of hij/zij een toets gemist heeft. De docent vult dan “1,1” in. Het is op deze manier direct duidelijk dat het hier om een gemiste toets gaat. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om zelf binnen 14 dagen een inhaalafspraak te maken. Zodra de toets ingehaald is, wordt het cijfer in de cijferadministratie aangepast.

Via Magister kunt u ook op de hoogte blijven van het huiswerk van uw zoon of dochter en van zijn of haar aanwezigheid of absentie op school. Bij verschillen in het rooster tussen Magister en zPortal (via de site) is zPortal leidend. 

----------------------------------------------------

Toegang Magister in de toetsweek

Magister is tijdens de toetsweek gesloten voor ouders/verzorgers. Na de toetsweek wordt magister weer opengesteld.

----------------------------------------------------

Inloggegevens voor nieuwe leerlingen 

Als uw kind nieuw is op onze school ontvangt u kort na het begin van het schooljaar de inloggegevens van uw magister-account. U dient deze gegevens goed te bewaren. Zij blijven gedurende de hele schoolcarrière van uw kind uw toegang tot Magister.
Mocht u onverhoopt uw gegevens kwijt zijn dan kunt u de link “Wachtwoord vergeten?” aanklikken. U ontvangt dan een e-mail met de inloggegevens (zie ook Handleiding Magister). Mocht het ondanks dat toch niet lukken, dan kunt u een e-mail sturen naar administratie@alfrink.nl

Handleiding magister leerlingen / ouders (1,4 MB)

----------------------------------------------------

Versturen digitale brieven

Onze brieven worden digitaal (via e-mail) verzonden.
Hiervoor hebben wij uw e-mailadres nodig.

  • U kunt zelf uw e-mailadres in Magister invullen:
  • na inloggen gaat u naar “Mijn instellingen’.
  • Klik op de knop bewerken en vul uw email adres in. U kunt desgewenst ook uw 06-nummer opgeven.
  • Vervolgens klikt u op de knop ‘opslaan’.

----------------------------------------------------

Magister app voor leerlingen en ouders

Helaas werkt de voor velen wel bekende Méta-app van Magister niet meer. U kunt nu e.e.a. op uw telefoon volgen via de Magister-app. Hieronder treft u enige informatie van SchoolMaster aan over deze app. Als u op de link klikt, ziet u ook een tabblad met ‘Handleiding’ erop. Als u deze aanklikt, kunt u zien hoe u de app kunt installeren.

Deze Magister-app is in nauwe samenwerking met een grote groep eindgebruikers (leerlingen en ouders) ontwikkeld. Geruime tijd konden leerlingen en ouders deelnemen aan de testfase van de app.

Van deze gebruikers heeft SchoolMaster veel feedback gekregen. Deze feedback hebben we meegenomen in de eerste versie of gebruiken we bij de doorontwikkeling van de app.

Voor meer informatie over het installeren van deze app, kijk op www.magister6.nl/leerlingouderapp

 

 

Download

De Magister-App is te vinden in de volgende stores:

De app is beschikbaar voor iOS (vanaf versie 7.1) en Android (vanaf versie 4.1).

----------------------------------------------------