Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Meldbriefjes

Home > Communicatie > Meldbriefjes

Het kan natuurlijk voorkomen dat een leerling afwezig is.
Het spreekt voor zich dat we dan willen weten wat de reden van die afwezigheid is.
Daarvoor hebben we de zogenaamde 'meldbriefjes' ontworpen.

Wij verzoeken ouders in geval van ziekte dat telefonisch (079 3306666) te melden op de eerste ziektedag.
Vervolgens vragen wij, op het moment dat de leerling weer op school verschijnt, of hij of zij een herstelmelding wil inleveren bij de jaarcoördinator.

Bij een absentie die van te voren al bekend is (bijvoorbeeld een doktersbezoek) vragen wij de leerlingen vooraf een verzoek om verlof in te leveren bij de jaarcoördinator.

Een verzoek voor bijzonder verlof dient schriftelijk (dus niet per mail) te worden aangevraagd bij de afdelingsleider.

Meldbriefjes (104,0 KB)