Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Het Alfrink College steunt dit jaar 2 goede doelen!

Home > Nieuws Het Alfrink College steunt dit jaar 2 goede doelen!

Graag maken wij de goede doelen die wij aankomend jaar zullen steunen, bekend. Aan het einde van vorig jaar hebben wij de leerlingen opgeroepen hun ideeën voor een goed doel kenbaar te maken. In samenwerking met leerlingenraad zijn twee goede doelen gekozen: Duchenne Parents Project en de Reddingsbrigade van Zoetermeer.

De vrijwilligers van de Zoetermeerse Reddingsbrigade (ZRB), bewaken in de zomer de Noord-Aa plas om te zorgen dat niemand verdrinkt. Daarnaast assisteren ze en letten zij op de veiligheid bij talloze evenementen die zonder hun aanwezigheid niet door zouden kunnen gaan. Jaarlijks verlenen zij honderden malen EHBO en bieden zij hulp aan kinderen die hun ouders niet meer kunnen vinden.  De vrijwilligers kunnen worden opgeroepen wanneer een grote ramp, zoals een overstroming of dijkdoorbraak, zou plaatsvinden.

Het bijzondere is dat de ZRB volledig draait op vrijwilligers: in hun vrije tijd helpen zij ons met onze veiligheid. Gratis en voor niets! Omdat de huidige strandpost te klein is worden EHBO-gevallen vaak buiten voor de strandpost behandeld. Dat is niet de bedoeling en daarom heeft de gemeente aangegeven dat ze een nieuwe functionelere strandpost gaat plaatsen. Maar de inrichting is voor kosten van de ZRB zelf: een EHBO-tafel, EHBO-kar, zonwering, tafel en stoelen. Al deze voorzieningen zal de ZRB en zijn vrijwilligers zelf moeten bekostigen. Hier willen wij ze graag helpen en daarom steunen wij dit doel.

Duchenne Parent Project is een stichting die zich inzet voor de ziekte Duchenne. Als je met Duchenne Spierdystrofie wordt geboren, breken je spieren langzaam af en word je steeds minder sterk. Mensen met Duchenne missen een eiwit die zorgt voor stevigheid van spiercellen. Rond het 10e levensjaar krijgen de meeste kinderen al problemen met lopen en raken afhankelijk van een rolstoel. Ook wordt het steeds moeilijker om de armen te gebruiken. En als de spieren die voor ademhalen nodig zijn te zwak worden, is beademing nodig. Duchenne Spierdystrofie is uiteindelijk fataal omdat ook de hartspier steeds zwakker wordt. Het is een zeldzame ziekte die 1 op de 3500 jongens treft. Daarom is er weinig geld beschikbaar voor onderzoek. De ouders van kinderen met Duchenne hebben deze stichting opgericht om wetenschappers, artsen en bedrijven in beweging te krijgen om onderzoek te versnellen voor een behandeling of een geneesmiddel voor Duchenne Spierdystrofie. En om betere zorg en hulpmiddelen te ontwikkelen voor de jongens! Daarom is er veel geld nodig en daarom steunen wij dit doel.

 

 

 

Naar nieuwsoverzicht zondag 17 december 2017