Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Project Europa tvwo

Home > Nieuws Project Europa tvwo

Onze leerlingen uit 4 tvwo zijn op dit moment  bij het vak Global Perspectives druk bezig met een project over Europa. De leerlingen onderzoeken hoe de Europese Unie zich tot Nederland verhoudt. Hoe wordt er samengewerkt?  Waar heeft de EU wel en niet wat over te zeggen? Wat zijn de belangrijke thema’s op dit moment waar Europa zich mee bezig houdt en wat is de mening van de leerlingen over deze belangrijke thema’s? Dit zijn zaken die in de lessen over Europa onder meer aan de orde komen. De lessen worden afgesloten met een parlementair debat tussen de leerlingen. Trainers van de Nederlandse debatunie hebben de leerlingen eerder dit jaar een workshop gegeven over debatteren zodat de leerlingen goed beslagen ten ijs kunnen komen. Het doel van debatteren is niet alleen je eigen mening zo goed mogelijk te kunnen onderbouwen, maar juist ook om kritisch te leren denken,  te leren luisteren en je te leren verplaatsen in de argumenten van de ander die wellicht een mening heeft waar je het zelf misschien niet mee eens bent. De leerlingen moeten daarom zowel voor- als tegenargumenten voorbereiden en krijgen pas op de debatdag zelf te horen of ze een stelling moeten verdedigen of aanvallen. In het kader van dit project hebben de leerlingen ook het Europees parliament en het Huis van Europa in Brussel bezocht. Ze kregen in het Europees parlement een uitstekende presentatie en konden ook een blik werpen op de lege zaal waar de parlementsleden als ze in Brussel zijn debatteren.

 

Naar nieuwsoverzicht zondag 10 juni 2018