Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Onderwijs

Home > Onderwijs

Op het Alfrink College kan een leerling een havo-, vwo- of tweetalig vwo-opleiding volgen. Het havo duurt vijf jaar, het vwo zes jaar. Leerlingen die het tweetalig vwo volgen, beginnen hiermee direct in klas 1. Ook deze opleiding duurt 6 jaar. De andere leerlingen doorlopen in de eerste twee jaar een brugperiode, waarin nog geen verschil gemaakt wordt tussen havo en vwo.

Brugklas

Voor alle leerlingen, behalve de tvwo-leerlingen, duurt de brugperiode twee jaar. Hierdoor krijgen deze leerlingen de kans om zich goed te ontwikkelen, voordat de beslissing havo of vwo genomen wordt. Ook hebben de docenten zo voldoende tijd om de leerlingen te leren kennen en een goed advies uit te brengen. Naast cijfers wordt hierbij ook naar vaardigheden gekeken. Dit laatste gebeurt aan de hand van zogenaamde rubrics.

Havo

Het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (havo) is bedoeld voor leerlingen die na hun havo terecht komen in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo) en met name het Hoger Beroeps Onderwijs (hbo). We zien hier vaak leerlingen met een praktische instelling in combinatie met een goed stel hersens.

Vwo

Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vwo) leidt leerlingen primair op voor een vervolgopleiding aan een universiteit. Veel leerlingen besluiten om na hun vwo een hbo-opleiding te gaan doen. Vwo-leerlingen kenmerken zich door een serieuze werkhouding in combinatie met een brede interesse. Van hen wordt verwacht dat zij in de bovenbouw zelfstandig en verantwoordelijk met hun schoolwerk omgaan.

Tvwo

Zin in een extra uitdaging? Het Alfrink College heeft een opleiding tweetalig vwo voor leerlingen die meer willen en kunnen. Het programma van het tvwo heeft als doel om de mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid te vergroten en de leerlingen in 6 jaar tijd klaar te stomen voor het International Baccalaureat, het IB Exam.