Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Brugklas

Home > Onderwijs > Brugklas

De onderbouw wordt op het Alfrink College gevormd door klas 1 havo/vwo, klas 1 tvwo en klas 2 havo/vwo. Klas 1 en 2 havo/vwo vormen samen de brugperiode (de brugklassen).

In klas 1 is er veel aandacht voor het wennen aan het voortgezet onderwijs. De leerlingen maken kennis met nieuwe vakken en ze leren didactische en sociale vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle middelbare schoolperiode. Aangezien in het eerste leerjaar de nadruk ligt op die vaardigheden, maken ook de leerlingen die in klas 1 tvwo zitten, deel uit van de onderbouwafdeling.

In klas 2 wordt bovenstaande weg vervolgd. Veel aandacht is er voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en wordt er gewerkt aan de noodzakelijke basis voor de bovenbouw. Leerlingen van klas 1 tvwo, stromen door naar klas 2 van de  tvwo- afdeling.

Aan het eind van de tweede klas worden de leerlingen van de havo/vwo-onderbouw bevorderd naar 3 havo of 3 vwo. De determinatie aan het eind van de onderbouw geschiedt op basis van de eindcijfers van het overgangsrapport van klas 2. Indien de leerling in de bespreekmarge tussen havo en vwo komt, worden ook de uitslagen van de VAS-toets (een vervolg op de Cito-toetsen van de basisschool) besproken.

Afdelingsleiders
dhr. E.L.M Brunings
Jaarcoördinatoren
Dhr. J.P. Hendricks (1e klas Brugklas)
Mw. W.J.M. van der Vliet (2e klas Brugklas)