Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

havo

Home > Onderwijs > havo

De havo is een voorbereidende opleiding voor met name het hoger beroepsonderwijs. De havo-opleiding duurt van klas 3 t/m klas 5.
In havo 3 zitten de leerlingen in een eigen klas en hebben zij een eigen klassenmentor. In klas 3 staat het kiezen van het profiel centraal dat in de mentorlessen wordt voorbereid. Ook is er veel aandacht voor de studievaardigheden. Er is er een aantal vakoverstijgende projecten.

Omdat 4 havo door veel leerlingen als een moeilijk jaar wordt ervaren, is het mentoraat in 4 havo anders georganiseerd. Een klas wordt begeleid door twee mentoren van wie een in ieder geval lesgeeft aan de gehele klas.

In 5 havo begeleidt de mentor de leerlingen naar het eindexamen. In 5 havo is het mogelijk een extra module elementair boekhouden te volgen. Zeker voor de leerlingen die een economische opleiding binnen het hbo willen volgen, is dit aan te bevelen.

Afdelingsleiders
dhr. drs. S.F. Koelewijn
Jaarcoördinatoren
Dhr. F. Basalan MSc (4e klas HAVO)
Mw. L.E. van den Bosch (5e klas HAVO)
Dhr. W. Keizer (3e klas HAVO)