Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Laptopklassen

Home > Onderwijs > Laptopklassen

Laptopklassen

Het Alfrink digitaal

In een wereld waarin kinderen gewend zijn om steeds meer zaken digitaal te doen kan de school natuurlijk niet achterblijven. De huidige generatie leerlingen communiceert via sociale media als Instagram, Snapchat of Facebook. Ook maken veel leerlingen hun digitale presentaties op een laptop of smartphone om aan anderen te tonen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat het onderwijs op het Alfrink aansluit bij deze maatschappelijke ontwikkeling.

Laptoponderwijs

Een belangrijk uitgangspunt van ons onderwijs is dat de laptop wordt ingezet als hulpmiddel en niet als doel. Veel vakken gebruiken, naast de gedigitaliseerde werkboeken, nog steeds het boek om de theorie uit te leren. Er zijn twee vakken die geheel digitaal werken: wiskunde en muziek.
Een toenemend aantal vakken maakt gebruik van “Elerna”, een gepersonaliseerde leeromgeving waarin leerlingen hun opdrachten maken en controleren onder toezicht van de docent. De docent kan de individuele leerlingen volgen, feedback geven en –afhankelijk van het resultaat – extra herhalings- of verrijkingsstof aanbieden. Elerna is een steeds belangrijker hulpmiddel om “onderwijs op maat” te bieden.
Gemiddeld werkt een leerling 40% van de lestijd met behulp van de laptop, dit kan per dag verschillen. De werktijd met de laptop hangt af van bijv. het aantal theorievakken op een dag en het type leeractiviteit waarvoor de docent heeft gekozen.

Leren met de laptop, de Apple MacBook Air

We zijn er van overtuigd dat leren met een laptop boeiender, afwisselender en leuker is, iets dat door meerdere enquêtes onder leerlingen in de loop der jaren werd bevestigd. De multimediale gebruiksmogelijkheden zijn een verrijking van ons onderwijsaanbod. Daarnaast worden de leerlingen ook steeds vaardiger op de laptop.
De leerlingen werken met de Apple MacBook Air 11 inch. Daarmee beschikken zij over een laptop die zich in de afgelopen jaren ruimschoots in ons onderwijs heeft bewezen: lange accuduur, snel opstarten, handzaam met een zeer degelijke behuizing.
Naast de bestaande software van Apple wordt op school ook gewerkt met het meest gebruikte Microsoft programma: Office. Dit is een bewuste keuze zodat uw zoon / dochter leert werken met Word, PowerPoint en Excel.
Dankzij de gebruiksvriendelijkheid van de Apple hoeft een leerling zich niet op de technische kant te richten maar kan hij/zij zich vooral richten op het gebruik binnen het leerproces. Bij storingen of problemen met software kan de leerling een beroep doen op de Apple-helpdesk in de mediatheek.

Aanschaf van de laptop

U koopt de Apple inclusief een zogenaamd pluspakket via het Alfrink College. De prijs is ca. € 995,-. Dit pluspakket bent u verplicht af te nemen. In het pluspakket zitten de volgende onderdelen: de levering en installatie van de noodzakelijke software, een driejarige service- en supportdekking, repair on site, deelname aan de reservepool, een  beschermhoes, sleeve en toetsenbordbescherming. Kortom, u krijgt een complete laptop die meteen klaar is voor schoolgebruik.
Mocht er tijdens een schooldag iets mis gaan met de laptop dan zorgt de service en supportdekking ervoor dat uw zoon of dochter een vervangende laptop krijgt en dat de machine zo snel mogelijk gerepareerd wordt. Overigens wijst de ervaring uit dat het aantal laptops met mankementen minimaal is.
De Apple inclusief plus-pakket is op drie manieren te betalen:

  1. U koopt de laptop en het plus-pakket in één keer.
    Dit bedrag van € 995,- wordt eind augustus van uw rekening geïncasseerd. De laptop is daarna uw eigendom.
  2. U koopt de laptop en het plus-pakket en betaalt in 8 termijnen van € 125,-
    De eerste termijn vervalt eind augustus en de laatste termijn eind maart van het betreffende schooljaar. De eerste termijn wordt verhoogd met een borg van € 100,- Na betaling van de laatste termijn is de laptop uw eigendom en wordt de borg geretourneerd.
  3. U huurt de laptop inclusief het plus-pakket in 36 termijnen van € 28,- Gedurende de looptijd is de laptop eigendom van het Alfrink College. Als u voor deze mogelijkheid kiest, betaalt u een borg van € 100,-. Deze borg wordt meteen met de eerste termijn geïncasseerd (eind augustus). Na afloop van de 36 termijnen wordt u de mogelijkheid geboden de laptop te kopen voor een bedrag van € 100,-. Indien u daarvoor kiest, wordt de borg verrekend met de aankoopsom van € 100,-

Veiligheid

U zult zich ongetwijfeld afvragen of het over straat gaan met een dergelijk dure laptop wel veilig en verantwoord is. Hoewel we natuurlijk nooit iets kunnen uitsluiten, zijn er de afgelopen jaren bij ons geen incidenten geweest; een ervaring die in lijn ligt met die van andere Apple scholen. De Apple MacBook Air 11 inch is zo compact dat hij erg goed in de gemiddelde rugzak past waardoor een leerling die een laptop vervoert niet extra opvalt. Dat geeft een veilig gevoel.

Op school beschikt elke leerling over een eigen kluis waarin de laptop bijv. gedurende een pauze kan worden opgeborgen. Als uw zoon/dochter aan het begin of eind van de dag buiten gym heeft, beschikt men daar bij het sportveld ook over een kluis.

Het bewijs van service- en supportdekking kunt u op deze pagina vinden.