Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Criteria

Home > Onderwijs > Onderwijsprojecten > Maatschappelijke stage

De overheid omschrijft de maatschappelijke stage momenteel als volgt:

“De leerlingen ondernemen gecoördineerde activiteiten, die in een sociale maatschappelijke behoefte voorzien. Kenmerkend voor de maatschappelijke stage is dat de leerling, onbezoldigd, iets voor een ander doet. Het draait daarbij vooral om de balans tussen het ‘zelf’ iets leren en iets ‘voor anderen’ doen. Doel van de MaS is de maatschappelijke participatie en betrokkenheid vergroten. Een maatschappelijke stage draagt bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden van leerlingen, het besef van normen en waarden en actief burgerschap. Kortom: ‘begeleid vrijwilligerswerk’ ” .

Het is dus lastig om een eenduidige definitie te geven, maar het mag duidelijk zijn, dat een stage waarbij een groepje bejaarden in het bejaarden tehuis een leuke middag bezorgd wordt, wel goed is, en een stage waarbij men gratis bij vader, op vrijdagmiddagen op zijn werk, helpt met plakken van postzegels niet…

Mag een leerling ook stage lopen bij een commerciële instelling?
Een leerling doet maatschappelijke stage voor of binnen een vrijwilligersorganisatie, een professionele non-profitorganisatie of bij een maatschappelijke activiteit van burgers. Het kan hierbij gaan om landelijke organisaties als Amnesty International, Natuurmonumenten, Warchild of Jantje Beton. Het mogen ook lokale instellingen zijn zoals zorginstellingen voor bejaarden of gehandicapten, gemeentelijke diensten, buurthuizen, sportclubs of een kinderboerderij.
Stages bij organisaties of bedrijven met een winstoogmerk zijn niet toegestaan, tenzij maatschappelijke stage plaatsvindt bij een maatschappelijk project van dit bedrijf (maatschappelijk betrokken ondernemen).

Wat mag wel en wat mag niet?

Wel: Meedraaien op een kinderboerderij.
Niet: Schoonmaken bij de V&D.
Wel: Op een peuterspeelzaal de vrijwilligers helpen met de verzorging van de peuters.
Niet: Gratis oppassen op de buurkinderen.
Wel: Helpen op een school voor moeilijk lerende kinderen.
Niet: Kleine klusjes opknappen voor de multinational waar ook je moeder werkt.
Wel: Wedstrijden fluiten voor de korfbalvereniging.
Niet: De auto van opa wassen.
Wel: De bewoners uit een zorgcentrum of bejaardentehuis helpen met het leren van computervaardigheden.
Niet: Gratis de computer van oma repareren.
Wel: Op de balletvereniging helpen bij de balletles van de kleintjes.
Wel: In de wijkvereniging als jeugdbestuurslid meedenken over leuke activiteiten in de buurt.
Wel: Helpen op een afdeling van de Nierstichting, informatie pakketten samenstellen voor collectanten.

Veel activiteiten binnen het Alfrink, denk aan het plu-project, kunnen de leerlingen ook opgeven als maatschappelijke stage.