Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

tvwo

Home > Onderwijs > tvwo

De leerlingen die in klas 1 binnenkomen in 1 tvwo zitten tot en met 6 tvwo in de tvwo-afdeling. Het tvwo bereidt net als het reguliere vwo voor op het wetenschappelijk onderwijs. Kenmerken van deze afdeling zijn internationalisering en de grote aandacht die er besteed wordt aan het Engels. De leerlingen worden voorbereid op het Internationaal Baccalaureaat (IB) examen ‘English A”, dat in 6 tvwo wordt afgenomen. Als de kandidaten dit examen met goed gevolg afleggen, worden ze gezien als near native speakers. Naast het Engels worden in de bovenbouw ook Engelstalige examens aangeboden voor biology, economics en history.

Daarnaast is er veel aandacht voor internationale oriëntatie. Dit gebeurt vaak in de vorm van projecten binnen de vakken of vakoverstijgende projecten, Opening Minds genoemd. Binnen deze projecten is er veel aandacht voor de diverse vaardigheden. Verder loopt het tvwo- programma parallel met dat van het vwo.

Afdelingsleiders
dhr. drs. M.A. de Haas
Jaarcoördinatoren
Mw. drs. A.M. van het Erve (4e klas TVWO)
Mw. drs. A.M. van het Erve (5e klas TVWO)
Mw. drs. A.M. van het Erve (6e klas TVWO)
Dhr. J.L. van Es (2e klas TVWO)
Dhr. J.L. van Es (3e klas TVWO)
Dhr. J.L. van Es (1e klas TVWO)