Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Normen en waarden

Home > Onze school > Identiteit > Normen en waarden

Normen en waarden

Een school is een samenleving in het klein. Ook hier zijn afpraken en regels nodig. Samen met leerlingen heeft de school de belangrijkste uitgangspunten geformuleerd en samengebracht in het leerlingenstatuut.

De uitgangspunten in het kort:

Respect 

Van iedereen wordt respect verwacht voor de ander en zijn of haar eigendommen en de omgeving waarin we werken.
"Ruimte maken voor een ander is ruimte maken voor jezelf."

Veiligheid en leefbaarheid

Van iedereen wordt verwacht dat we zorgen voor een veilige en prettige leefomgeving.
"Veiligheid is het lef hebben om anderen te wijzen op onveilig en storend gedrag"

Verantwoordelijkheid

Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij of zij doet of juist nalaat te doen.
"Als jij je mond houdt, waarom moet ik dan iets zeggen als het jou overkomt?
Beter: ik zal er wat van zeggen,….. maar dan moet jij het ook doen."

Veiligheid en leefbaarheid