Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Pestcontract

Home > Onze school > Identiteit > Pestcontract

Er is bijna niets zo vervelend als gepest worden. Aanleidingen voor pesterijen zijn negen van de tien keer de onzekerheden van de pester zelf; door te pesten hoopt hij/zij aanzien te kijgen in de klas, of zijn/haar eigen onzekerheden te camoufleren. Maar dat pesten pijn kan doen, is een ding dat zeker is.

Daarom organiseert het Alfrink voor alle leerlingen in klas 1 het zogenaamde pestproject. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de oorzaken van pesterijen en de gevolgen die pesten kan hebben, tijdens een dag vol theater en muziek. Ook in mentorlessen wordt aandacht besteed aan het omgaan met pestgedrag. Uiteindelijk maken en ondertekenen leerlingen klassikaal een Pestcontract (102,2 KB) , waar iedereen zich aan moet houden.

Zowel in de lessen als in de buitenlesactiviteiten wordt benadrukt, dat wij op het Alfrink vinden dat respect voor elkaar een heel groot goed is. Een gegeven dat ook in iedere themaviering terugkeert.

Het motto “School zijn we samen iedereen doet ertoe” prijkt zowel op de voorgevel van de school als op de muur van de stiltecentrum en krijgt in ons onderwijs ook werkelijk betekenis. Zeker in het  Anti-pestbeleid (236,9 KB) is dit motto de rode draad. Het beleid is er tevens om onmiddellijk in te grijpen bij signalen over pesten; leerlingen aan te spreken en indien nodig ouders in te lichten om vervolgens passende maatregelen te nemen.