Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Opleidingsschool

Home > Onze school > Organisatie > Opleidingsschool

Opleidingsschool Haaglanden Het Alfrink College is door het Ministerie van OC&W erkend en gecertificeerd als opleidingsschool voor leraren in het voortgezet onderwijs. In een breed samenwerkingsverband met andere scholen voor voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen zal onze school meewerken aan het leertraject voor toekomstige docenten. In de praktijk betekent dat, dat er binnen het Alfrink College veel stageplekken zullen worden gecreëerd en dat er veel zal worden geïnvesteerd in coaching van studenten.

Wie 

Opleidingsschool Haaglanden is een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden en Den Haag en vier lerarenopleidingen, te weten: het Alfrink College Zoetermeer, het Adelbert College Wassenaar, het Hofstad Lyceum Den Haag, het Veurs Lyceum Leidschendam, de Atlas Onderwijsgroep te Rijswijk, de Hogeschool INHolland, de Hogeschool Rotterdam, het ICLON Leiden en de TULO Delft.

Doel

Streven van de Opleidingsschool Haaglanden is een samenhangend curriculum tot stand te brengen, dat de toekomstige leraar een uitdagend leertraject aanbiedt. Dit leertraject biedt de student een meer dan goede garantie voor de basis van goed leraarschap in de (nabije) toekomst. Met de opleidingsschool heeft de regio tevens een middel in handen ter bestrijding van het tekort aan goede en bevoegde docenten, zowel in de eigen als in andere scholen in Den Haag/Haaglanden.

Historie

De scholen hebben in de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan in de samenwerking met de lerarenopleidingen. Deze samenwerking van de individuele scholen met de lerarenopleidingen is veelvormig geweest. Zo waren er o.a. afspraken over taakverdeling, over coaching door begeleiders op school en vanuit de lerarenopleidingen, over scholing van coaches, over aantallen stagiaires en over stageopdrachten.

Samen

De partners zijn in 2009 met volle overtuiging begonnen met de opbouw van de Opleidingsschool Haaglanden. Er is draagvlak binnen de diverse lagen in zowel de scholen als de lerarenopleidingen. Directie, docenten, coaches, iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij het opleiden en begeleiden van docenten in opleiding, verlenen van harte hun medewerking en zetten zich in voor een sterke en professionele organisatie. De betrokkenheid bij de opleidingsschool is groot.
Binnen de Opleidingsschool Haaglanden zijn inmiddels gemeenschappelijke afspraken opgesteld en vastgelegd over samenhang in het gezamenlijke programma en de begeleidingsstructuur. Ook de aspecten taakverdeling, kwaliteitszorg en professionalisering hebben hierin een grote rol. Daarnaast zijn in het kader van de Opleidingsschool Haaglanden een gezamenlijke visie en structuur opgesteld.

Kwaliteit

In het voorjaar van 2010 heeft de Nederlands-Vlaamse accreditatiecommissie voor het Hoger en Universitair onderwijs, de NVAO, op verzoek van het Ministerie van OC&W een kwaliteitsonderzoek gedaan bij de Opleidingsschool Haaglanden. Het positieve resultaat van dit onderzoek was voor de Minister aanleiding om Opleidingsschool Haaglanden te erkennen en te certificeren als opleidingsschool voor leraren in het voortgezet onderwijs, zowel voor de tweede- als eerstegraads bevoegdheid.

Stages

Ben je op zoek naar een goede stageplek omdat je aan een lerarenopleiding studeert? Meld je dan aan bij de Opleidingsschool Haaglanden, waar we onderdeel van zijn. Deze opleidingsschool zorgt voor een goed opleidingstraject en uitstekende begeleiding. Het leer-werktraject kent een doorlopende leerlijn en een gevarieerd aanbod aan stagescholen (van gymnasium tot vmbo). Aan het eind van de opleiding ben je een optimaal opgeleide, zelfverzekerde leraar die veel praktijkervaring heeft opgedaan. Klik hier voor meer informatie.