Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Schoolleiding

Home > Onze school > Organisatie > Schoolleiding

Binnen het Alfrink College is er een scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht. Het bestuur wordt gevormd door de rector, die als voorzitter van de kerndirectie statutair bestuurder is.

Het bevoegd gezag van het Alfrink College wordt gevormd door de rector van de Kardinaal Alfrink Stichting, gevestigd op het postadres Werflaan 45, 2725 DE te Zoetermeer.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de school. Zesmaal per jaar vergadert de
Raad. Een vertegenwoordiger van de Medezeggenschapsraad maakt deel uit van de Raad van Toezicht.

De dagelijkse leiding van de school wordt gevormd door het MT, het managementteam dat bestaat uit de twee leden van de kerndirectie, de toezichthouder kwaliteitszorg / secretaris eindexamen en de vier afdelingsleiders.

Kerndirectie

  • mw. drs. G.P. Assenberg: rector
  • dhr. W.A.P. Deerenberg: conrector onderwijszaken, plaastvervangend rector
  • dhr. J.Grootveld: conrector financiën en organisatie
  • dhr. drs J.J. Oudenaarden: kwaliteitszorg, secretaris eindexamen

Afdelingsdirectie

  • mw. drs. S.W.C. Dekker: onderbouw
  • dhr. drs. S.F. Koelewijn: havo
  • mw. M.N.P. Devilee: vwo
  • dhr. drs. M.A. de Haas: tvwo