Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Semper Movens

Home > Onze school > Organisatie > Semper Movens

Het Alfrink College werkt binnen de vereniging Semper Movens (altijd in beweging) samen met een aantal andere scholen uit de regio’s Haaglanden, Rijnmond en Leiden. De terreinen van samenwerking betreffen voor al het personeels- en het kwaliteitsbeleid. Zo hebben deze scholen een stelsel ontwikkeld van kwaliteitszorg, waarbij speciaal opgeleide medewerkers de diverse scholen visiteren en hun bevindingen over het onderwijs op een school vastleggen in een rapport. Dergelijke rapporten geven weer richting aan het (onderwijskundig) handelen van de scholen.