Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Ouders

Home > Ouders

Het Alfrink vindt het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van wat er op onze school speelt. De organisatiestructuur en het communicatiebeleid zijn mede daarop gericht. Onder het kopje ‘Communicatie’ leest u er meer over.
Hoewel we een grote school zijn met ruim 1700 leerlingen is de structuur van afdelingen zodanig dat het voor leerlingen en ouders duidelijk is bij wie men binnen de school terecht kan voor vragen, hulp of anderszins.
Voor zowel ouders als leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt. Iedere leerling heeft een mentor.
De praktische zaken van het leerjaar zijn in handen van de leerjaarcoördinator. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de afdelingsleiders. Onder het kopje ‘Onderwijs’ vindt u de bijbehorende namen, afkortingen en e-mailadressen. De afkortingen van de lesvakken kunt u hier vinden. Wanneer u als ouder een vraag heeft, is het sturen van een e-mail vaak het beste middel. Binnen onze school geldt de afspraak dat een mail beantwoord wordt binnen drie werkdagen.