Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Financiën

Home > Ouders > Financiën

Algemeen 

Het Alfrink College onderschrijft de Gedragscode schoolkosten, die de minister van onderwijs heeft afgesloten met organisaties van vertegenwoordigers van ouders om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden en het beleid rond de schoolkosten zo transparant mogelijk te houden. Dat betekent enerzijds dat het Alfrink alle (school)kosten zo laag mogelijk houdt (zo is de leerlingenbijdrage de laatste 20 jaar niet verhoogd) en dat elk jaar met de (oudergeleding van de) MR kritisch naar de diverse posten en de hoogte van de bedragen gekeken wordt.

Naast de schoolkosten brengt het Alfrink ook nog de tvwo-bijdrage en de kosten voor de reizen in rekening.

De (school)kosten worden in rekening gebracht via facturen. Door het werken met machtigingen willen we voorkomen, dat uw zoon of dochter met geld over straat moet en/of dat veel contant geld op de school aanwezig is. Het Alfrink maakt met u de afspraak dat er daarnaast - behoudens de rekening voor de reizen en de tvwo-bijdrage - geen kosten in de loop van het schooljaar zullen ontstaan. Wel kan een aangekondigde bijdrage pas later in het jaar worden gefactureerd. Een uitzondering hierop zijn wellicht de kosten van een klassenavond (onder leiding van een mentor).

Het volledig financiële overzicht voor het schooljaar 2017-2018, kunt u op deze pagina vinden, de schoolovereenkomst zal daar binnenkort ook te vinden zijn.