Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Inschrijven

Home > Ouders > Groep 8 ouders > Inschrijven

Inschrijving en toelating eerste leerjaar 

De overgang van groep acht van de basisschool naar het voortgezet onderwijs wordt bepaald door het onderwijskundig rapport met daarin het eindadvies. Dit advies moet volgens Zoetermeerbrede afspraken worden onderbouwd met behulp van het onderwijskundig rapport en de daarin verwerkte toetsgegevens.
Voor basisscholen binnen Zoetermeer geldt de afspraak dat de eindtoets (in de meeste gevallen de Citotoets) niet meegenomen wordt in de toelatingsprocedure.

Naar de havo/vwo-brugklas

Leerlingen met een havo-, een havo/vwo- of een vwo-advies komen in aanmerking voor toelating.
Indien de basisschool twijfelt tussen vmbo en havo nemen we altijd een beslissing in overleg met de basisschool.

Naar het tweetalig vwo klas 1

Voor toelating tot tvwo geldt het vwo advies van de basisschool. Bovendien maken een interesse-/motivatietoets en een taaltoets deel uit van de toelatingsprocedure voor het tvwo.

Inschrijving

Op 22 maart 2018 sluit de inschrijvingstermijn voor de nieuwe brugklas van het schooljaar 2018-2019. Mocht u vragen over de inschrijving hebben, of als u nog een zoon of dochter wilt inschrijven, dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleider onderbouw: mw. drs. S.W.C. Dekker ( ).

Bij inschrijving dient de ouder/verzorger de volgende documenten te overleggen:

  • volledig ingevuld Inschrijfformulier schooljaar 2018-2019 (34,1 KB)
  • de originele brief met de code voor het digitale onderwijskundig rapport
  • het originele onderwijskundig rapport van de basisschool (buiten Zoetermeer)
  • en kopie van het paspoort of de Id-kaart van de leerling of het GBA-formulier (Gemeentelijk Basis-Adminstratie persoonsgegevens)
  • de inschrijving sluit op 22 maart 2018
    Alle voor die datum ingeschreven leerlingen die voldoen aan de criteria, zullen worden geplaatst. In tegenstelling tot andere berichten kent het Alfrink College geen stop of loting!